Managed Services: basis van onze diensten

Wij maken graag heldere afspraken met onze klanten. Deze leggen we vast in een Managed Services Overeenkomst met een Service Level Agreement. Welke diensten ze ook bij ons afnemen.